Eesti Korteriühistute HLÜ kaudu saab tellida ka raamatupidamisteenust, juriidilist nõustamist, energiaauditi, energiamärgise, termoülevaatuse ehk soojuspildistamise ja kindlustuse.

Raamatupidamisteenus

Raamatupidamisteenuste hind sõltub korteriühistu suurusest  ja tellitavate tööde mahust.

Tellimine:
Andro Roos, +372 5623 9523 , e-mail: andro.roos@tartuhly.ee

Juriidiline nõustamine

Nõustamise alla kuulub ka korteriühistutele finantsanalüüside tegemine ning finantsvõimekuse hindamine laenude võtmiseks ning teiste finantstehingute tegemiseks. Juriidilise nõustamise korral tuuakse korteriühistule näiteks välja soovituslikud laenutähtajad ning hoiustamise perioodi pikkused.

Tellimine:
Juriidiliseks nõustamiseks võtke palun ühendust Eesti Korteriühistute HLÜ kontaktidel info@korteritehoiulaenu.ee või +372 740 7134.

Energiaaudit

Energiaaudit on loetelu energiasäästumeetmetest ja abinõudest hoones energiasäästu saavutamiseks, mida saab kasutada alusdokumendina hoone renoveerimiseks vajaliku laenu taotlemisel pangas ja SA Kredex toetusteks.

Energiaauditi aruanne koosneb järgmistest komponentidest:

 • hoone kirjeldus;
 • hoone andmed;
 • tehniline olukord;
 • energeetiline olukord;
 • tabel, mis pakub rakendusi hoone probleemsetele osadele koos rahalise maksumuse ning tasuvusajaga.

Hinnapakkumise saamiseks tuleb saata päring e-postile info@korteritehoiulaenu.ee. Päringusse palume märkida ühistu ärinimi, auditeeritava objekti aadress, kontakt, objekti lühikirjeldus (korterite arv, hoone materjal, kütteliik jne) ning kas hoone kohta on olemas energiatarbimisandmed ning joonised.

Energiamärgis

Annab teada kui palju hoone tarbib energiat võrreldes teiste samaväärsete hoonete keskmise energiatarbimisega.

Alates 1. jaanuarist 2009 on energiamärgis kohustuslik:

 • uutel ehitatavatel hoonetel;
 • üle 1000 m2 kasuliku pinnaga avalikel hoonetel;
 • olemasoleva hoone/hoone osade müügil või väljaüürimisel, kui seda nõuab ostja või üürilevõtja.

Kortermaja energiamärgise maksumus on alates 125 €.

Tellimine:
info@korteritehoiulaenu.ee

Termoülevaatus ehk soojuspildistamine

Termoülevaatuse eesmärk on:

 • hinnata hoone välispiirete soojapidavust;
 • tuvastada ehituskonstruktsioonide liitekohtades olevad soojalekked;
 • leida erinevaid külmasildu;
 • kontrollida ehituskvaliteeti.

Termoülevaatuse tulemusel valmib raport, kus on näha nii objekti lekkeid kajastavad infrapunapildid kui ka arusaadavust hõlbustavad digipildid.

Igale lekkekohale lisatakse lekke olemust kirjeldav kokkuvõte ja renoveerimissoovitus.

Kortermaja termoülevaatuse maksumus on alates 150 €.

Tellimine:
info@korteritehoiulaenu.ee

Kindlustus

Kindlustada saab nii korteriühistute kui ka nende liikmete vara läbi Lõuna Kindlustusmaakler OÜ. Lõuna Kindlustusmaakler on Eesti Korteriühistute HLÜ koostööpartner, kes tegutseb samuti ühistulistel põhimõtetel.

Korteriühistu kindlustusega kaetakse kõik need hoone osad, mis ei mahu korteri reaalosa raamesse: maja vundament, välisseinad, katus, rõdud, välisaknad, kandvad seinad, vahelaed, trepikojad, keldrid, soojussõlm, liftid, kütte-, veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteem. Niiviisi on kindlustatud ka koridoris olevad aknad, uksed, postkastid, fonolukud ning satelliittelevisiooni- ja telefonikaablid kuni korteri ühenduskohani.

Korteriühistut saab kindlustada tavaliste riskide vastu:

 • tulekahju
 • loodusõnnetus
 • vandalism
 • veeavarii
 • tsiviilvastutus
 • kogurisk

Kallimad hoone osad nagu soojasõlmed, katlamaja, fonolukud tasub kindlustada ka murdvarguse ja röövimise vastu.

Korteriühistu kindlustuse võivad sõlmida kõik korteriomanikud ühiselt või neid esindav volitatud isik, korteriühistu või maja hooldav ettevõtja.  

Täpsemalt kindlustusküsimustel:
+372 601 3882 või info@lkm.ee